Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Nguyệt HàFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 1 Deviation 174 Comments 1,391 Pageviews
×

Favourites

Journal
[TUT 1] Huong dan decorate DEVIANTART PROFILE
Llama Emoji-23 (Shyness) [V1] TUT: Hướng dẫn decorate DEVIANTART PROFILE Llama Emoji-23 (Shyness) [V1] 

Love is... Love is... Love is... Love is... Love is... B1: Đăng nhập vào DeviantArt, mở một Journal
B2 (dành cho những bạn chưa edit page) : làm như vid
B3: Vào journal, viết, chèn, sửa tùy ý thích


B4: Làm theo vid

Xong rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video xàm x
:iconDuSiuNhonn:DuSiuNhonn
:icondusiunhonn:DuSiuNhonn 77 29
Scratch Icon textures by DJelli Scratch Icon textures :icondjelli:DJelli 274 29 10 Scratchedlight Textures by monstreum 10 Scratchedlight Textures :iconmonstreum:monstreum 1,368 119 15 Light Textures by Yeonseb 15 Light Textures :iconyeonseb:Yeonseb 532 47 10 light textures by Sarytah 10 light textures :iconsarytah:Sarytah 2,199 199 Light*4 by DanaSel Light*4 :icondanasel:DanaSel 506 58 [Iggy] Celes-tan by EslerisRK [Iggy] Celes-tan :iconeslerisrk:EslerisRK 14 0 [Iggy] Celes by EslerisRK [Iggy] Celes :iconeslerisrk:EslerisRK 16 5 That Shooting Star by EslerisRK That Shooting Star :iconeslerisrk:EslerisRK 24 5 #61 Kaito with Aoko by Michiyo-S #61 Kaito with Aoko :iconmichiyo-s:Michiyo-S 4 0 textures 78 by Sanami276 textures 78 :iconsanami276:Sanami276 617 80 [6/18/2017] M Y S T E R Y by Airi-Deviantart [6/18/2017] M Y S T E R Y :iconairi-deviantart:Airi-Deviantart 9 3
Journal
TUTORIAL 2: HOW TO BRUSH AND TOPAZ FOR ART?

Chào mấy bẹn :3 
Dạo này thi nhiều nên mình cũng chả có mấy thời gian edit nên thi thoảng viết cái Tut cho đỡ nhàm ý mà =v= Tut này về cách xử lí Brush và topaz trong PTS cho art của bẹn =v= híhí :3
I, CÁCH XỬ LÍ BRUSH:
Brush là một công cụ edit không thể thiếu để làm cho art thêm đẹp. Theo tui thì sử dụng brush sẽ giúp cho art bạn thêm đẹp,che khuyết điểm và bớt simp. Có nhiều cách dùng brush:
+ LIGHT: cách này là cách chấm light lên art (nhiều màu
:iconNxx-Irinaa:Nxx-Irinaa
:iconnxx-irinaa:Nxx-Irinaa 115 46
[8/4/17] FINE by Nxx-Irinaa [8/4/17] FINE :iconnxx-irinaa:Nxx-Irinaa 12 26 Chaos of life by Mazycris Chaos of life :iconmazycris:Mazycris 232 38 Tomori Nao Render by MissFail Tomori Nao Render :iconmissfail:MissFail 24 9

Groups

deviantID

sayaminguyetha's Profile Picture
sayaminguyetha
Nguyệt Hà
Vietnam
New account: nguyethadeviantart.deviantart.com

Comments


Add a Comment:
 
:iconjuuko-chan:
Juuko-Chan Featured By Owner Jun 20, 2017  Student Traditional Artist
- Làm quen nha
?
Reply
:iconiwonwon:
Iwonwon Featured By Owner Jun 15, 2017  Student Artist
Cám ơn vì đã watch nha :happybounce: :happybounce: 
Reply
:iconsayaminguyetha:
sayaminguyetha Featured By Owner Jun 16, 2017
Không gì nè Love Love 
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner Mar 29, 2017
- thanks for the watch <3!
Reply
:iconsayaminguyetha:
sayaminguyetha Featured By Owner Mar 29, 2017
I am a dummy! 
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner Mar 29, 2017
[HxHEmoticon 007] 
Reply
:iconmachus-san:
Machus-san Featured By Owner Feb 13, 2016
Thanks for the fav! ^^ 
Reply
:iconsayaminguyetha:
sayaminguyetha Featured By Owner Mar 1, 2017
You're welcome <3 
Reply
:iconcookiekookie:
CookieKookie Featured By Owner Feb 4, 2016
. Watch back, please = ))
Reply
:iconsayaminguyetha:
sayaminguyetha Featured By Owner Mar 1, 2017
Done :v
Reply
Add a Comment: